-> Opis Projektu

Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Janko z Czarnkowa to postać historyczna, która wpisała się na stałę w historii. Baczny obserwator, spisywał dzieje i pozostał zapisany w historii Polski. I tacy są młodzi: uczestnicy projektu - młodzież ambitna, posiadające określone zainteresowania, zaangażowana w działanie teatru, muzykę, wolontariatu, sport, turystykę. To młodzież z małych miejscowości lub wiosek. W grupie przeważają dziewczęta. To młodzież ambitna choć wciąż szukająca swoich zainteresowań. Część z nich już ma swoje pasje i stara się je rozwijać (jest to grupa inicjatywna projektu). Bardzo często ograniczają się tylko do jednego źródła poznania świata jakim jest internet. To medium, które zajmuje ich bardzo. Tam szukają rozwiązań problemów, które spotykają i są w tym całkiem dobrzy. Brakuje im jednak alternatywnych źródeł informacji i krytyki źródła. Robisz coś z nimi dajesz im szansę korzystania z Internetu w planowaniu. I to jest ich. Chcą to pielęgnować więc się starają bardziej i Internet nie wystarcza, sięgają po inne źródła wiedzy. Notecki Camp - to przestrzeń, którą sami zaproponowali i zaaranżowali jako przestrzeń do spełniania się. To cykl tras wędrownych, jeździeckich i kajakowych działań w Puszczy Noteckiej, która wszechogarnia naszą okolicę. Ale i coś dal ducha- Camp przeplatany teatrem, który jest uzewnętrznieniem tego co kryje się w sercach młodych.  Sami poszukiwać będą tematu do scenariusza, który powstanie w wyniku wspólnej pracy i zostanie przygotowany na Czarnkowskie Dni Teatru, pokazany społeczności lokalnej , jako wielka odsłona młodych “kronikarzy” Janka z Czarnkowa. Młodzież planować będzie swoje trasy piesze, rowerowe, kajakowe. Będą wykonywać treningi sprawnościowe na skałkach wspinaczkowych, slacline, strzelać z łuku, biegać, przeplatane będą te działania aktywnością związaną z teatrem i dramą. Teatrem w tworzeniu spektaklu teatralnego, który powstanie w wyniku obserwacji rzeczywistości i problemów otaczających młodych, tworzenie wspólnie scenariusza, scenerii, reżyserowania go, tworzenia muzyki do niego. Całość działań obserwowana będzie przez wnikliwych kronikarzy - dziennikarzy, bacznych obserwatorów wszelkich działań, poczynań, wpadek i sytuacji, które uwiecznione zostaną na “taśmach” kamery i stworzony zostanie obraz mający na celu zrelacjonowanie tego czym projekt żył - Notecki Camp - Janka z Czarnkowa! W zależności od etapu projektu młodzi będą podejmować nowe działania, które zmuszą ich do przyjmowania kolejnych dla osiągnięcia ustalonego celu. Dzięki temu rozpoczną proces grupowy dający możliwość rozwoju wymienionych poniżej umiejętności (m.in. jak podejmować decyzje, co wybrać, co odpuścić). Dzięki temu będą oni mogli utwierdzić obraz samych siebie jako osób zaradnych, kreatywnych i potrafiących się odnaleźć w ukierunkowanej aktywności grupowej. W trakcie trwania projektu młodzi podzielą się na trzy grupy przypisane poszczególnym działaniom – turystyczna, teatralna i kronikarska jednakże nie na stałę, i rotacja w grupach będize dla zmian ról.
 

 

 

Współdziałanie, praca w zespole, komunikacja interpersonalna, jak być liderem, jak się komunikować, jak tworzyć film, tworzenie relacji na FB. 

 

Przygoda z Notecki Camp rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i trwała przez 15 miesięcy. Był to projekt realizowany przez Fundację Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży RÓWNAĆ SZANSE 2018, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 W projekcie brali udział uczniowie z Czarnkowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz z zaprzyjaźnionych szkół w Rosku i Miałach.  Młodzież spotykała się w swoim małym, prywatnym „centrum dowodzenia”, czyli Klubie - piwnicy, znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie za przychylnością dyrektora  mgr inż Sławomira Żarczyńskiego.

Notecki Camp to przestrzeń, którą młodzież sama zaproponowała i zaaranżowała jako przestrzeń do spełniania siebie.
Był to cykl tras wędrownych, jeździeckich i kajakowych działań
w Puszczy Noteckiej, która wszech ogarnia naszą okolicę.
Camp przeplatany był teatrem, który jest uzewnętrznieniem tego co kryje się

w sercach młodych.  Sami poszukiwali tematu do scenariusza teatralnego , który powstawał w wyniku wspólnej pracy jako wielka odsłona młodych “kronikarzy” Janka z Czarnkowa.

 

Młodzież planowała swoje trasy piesze, rowerowe, kajakowe,  wykonywała treningi sprawnościowe na skałkach wspinaczkowych, slacline, strzelała z łuku, biegała, przeplatanych działaniami związanymi z teatrem i dramą. 

Ponadto w wakacje odbyły się półkolonie, gdzie uczestnicy projektu byli animatorami czasu dla dzieci, przeprowadzali różne gry i zabawy.

Dzięki wsparciu koordynatorów projektu Ewy Matuszczak
i Artura Geremka młodzież odkrywała pokłady swoich możliwości wewnętrznych i umiejętności społecznych. 

Krótkie wypowiedzi młodzieży z projektu

  • “W pracy projektem Równać Szanse nauczyłam się wykorzystania tego, co może im sprzyjać, poznanie swoje środowisko, do jakich instytucji i ludzi się zwrócić by zrealizować swoje marzenie, działanie dla samorealizacji.” - Marta
  • Poznałem swoje mocne i słabe stron dzięki kontaktom się poprzez e-mail, telefon, rozmowom, zakupom. Dzięki tym konkretnym działaniom, rozmowom  nauczyłem się otwarci, stałem się odważniejszy, skrupulatny, terminowi gdyż każde spotkanie,  czy też załatwiona sprawa dał im odpowiedź na temat skuteczności, bo od pojedynczych działań zależał sukces grupowego działania” - Bartek
  • “Umiejętność skutecznego planowania była kluczowa dla osiągnięcia celu w realizacji długoterminowych działań turystycznych. Nauczyłam się planować ale i realizować zaplanowane działania. Konkretny cel - zapisany i zawieszonego w konkretnym miejscu był punktem odniesienia i też drogowskazem od marzeń, wizji do jego realizacji rajdu, pokazywał  jak dojść do osiągnięcia punkt po punkcie poprzez zaplanowane działania. Pomagał on dążyć do obowiązkowości, pracowitości, konsekwencji, zaradności poprzez konkretne działania nawiązanie kontaktu, umówienie się na spotkanie i zorganizowanie go.” - Alicja

 

  • “Umiejętność zjednywania sobie innych była dla mnie odkrywcza. Działałam w grupie, a uważałam, że jest to dla mnie niemożliwe - odniosłam sukces - rozwinęłam się w tym obszarze. Rozwinęłam umiejętności komunikacyjne i współpracowałam z innymi ludźmi, instytucjami dla zrealizowania przedstawień teatralnych. Odkryłam, że każda osoba w zespole wnosi coś od siebie i ja jestem częścią tego zespołu, grupy.” - Nicole

 

  • “Umocniłam wiarę we własne siły, osiągałam sukces na miarę własnych możliwości.” - Kasia   

 

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.