-> Rozwój kompetencji społecznych

Program "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.    

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie. Chcemy by młody człowiek nauczył się:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu,  jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć
    do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
  • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by miał  szansę publicznego zaprezentowania własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu.


W projekcie Notecki Camp Janka z Czarnkowa jest:

1. Umiejętność wykorzystania tego, co może im sprzyjać, tj. a) poznanie swojego środowiska, b) poznanie swoich mocnych i słabych stron  -
Młodzi podczas organizacji swoich działań szukać będą i dowiadywać jakie instytucje, organizacje, osoby mogą wspierać ich przedsięwzięcia, badać będą możliwości na mapie obszaru, w którym mieszkają dla samorealizacji. Kontaktować się będą poprzez e-mail, telefon, rozmowy. Dzięki tym konkretnym działaniom sprawdzą się czy są otwarci, czy są rozmowni, czy są odważni, skrupulatni, terminowi gdyż każde spotkanie,  czy też załatwiona sprawa da im odpowiedź na temat skuteczności.2. Umiejętność skutecznego planowania, tj. a) tworzenia harmonogramów, b) wyznaczania i realizowania celów -
Tworzyć będą miesięczny, szczegółowy, logiczny harmonogram pracy z podziałem na zadania i grupy działań w danym obszarze. Konkretny cel - zapisany i zawieszonego w konkretnym miejscu jest punktem odniesienia i też drogowskazem od marzeń, wizji do jego realizacji, pokaże jak dojść do osiągnięcia punkt po punkcie poprzez zaplanowane działania-obowiązkowość, pracowitość, konsekwencję, zaradność poprzez konkretne działania nawiązanie kontaktu, umówienie się na spotkanie i zorganizowanie go.

 

3. Umiejętność zjednywania sobie innych, tj. a) praca w grupie, b) umiejętności komunikacyjne i współpraca z innymi ludźmi, instytucjami -
Umiejętność nawiązywania skutecznych relacji z innymi to klucz. Chcemy dać młodym szansę na współpracę z instytucjami, zderzenia celów z problemami i znajdowania wspólnych korzyści. Praca grupowa zwiększy skuteczność, wydajność, umożliwi powstanie więzi, przyzwyczai do odpowiedzialności, podporządkowania się, partnerstwa. Praca indywidualna polegać będzie na wykonywaniu tel., czy odbyciu spotkania, załatwienia pozytywnie sprawy co przyczyni się do indywidualnego sukcesu i poznania siebie.


4. Umocnienie wiary we własne siły, tj. a) osiąganie sukcesu na miarę własnych możliwości, b) publiczna prezentacja własnych działań i osiągnięć -
Odniosą sukces poprzez konkretne działanie na miarę własnych możliwości, poznają realnie oceniając swoje możliwości i na ich poziomie osiągać swoje cele by mieć satysfakcję i umocnić się. Będą mieli możliwość publicznej prezentacji swoich osiągnięć i pokazania swojego potencjału poprzz przedstawienie spektaklu teatralnego w plenerze - Notecki Camp Janka z Czarnkowa. Praca przy projekcie nauczy być skutecznym w działaniu. Młodzi poczują swoją wartość za sprawą załatwionych spraw.
 

 

Brakuje Ci informacji?

Zostaw poniżej swój numer, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe i porozmawiamy z Tobą na ten temat.